Ingrid Tremmery-Parettremmery-030.jpg

Algemeen

  • Naam: Ingrid Tremmery-Paret
  • Woonplaats: Ieperstraat 116, Menen
  • Geboortedatum: 7 december 1951

  • Email: law.partners@tremmery.be

Verbonden aan het kantoor sinds 1967

Functies

  • Algemeen beheer en leiding van de administratie
  • Boekhouding
  • Beheer van de agenda
  • Onthaal

Talen

  • Nederlands
  • Frans

Mevrouw Tremmery is sinds jaren vergroeid met het kantoor.
Haar taken zijn vooral:

Algemene leiding

Als bedrijfsleider is zij verantwoordelijk voor de algemene werking van het kantoor. Zij is het eerste aanspreekpunt van de medewerkers en de cliënt.

Boekhouding

Belast met de boekhouding kan zij antwoorden op uw vragen omtrent betalingen, derdengelden, provisies, staten van ereloon en kosten enz. Zij wordt hiervoor bijgestaan door mevrouw Cathérine Van Leuven.

Interne organisatie en contacten

Zij is de gemakkelijkst te bereiken contactpersoon tussen u en het kantoor. Zij houdt de agenda bij zodat alle afspraken liefst langs haar rond geregeld, verplaatst of afgezegd moeten worden. Zij centraliseert ook de organisatie van het kantoor zodat zij weet wie wanneer beschikbaar is. U kunt ook bij haar terecht met alle vragen. De advocaten die speciaal uw dossier behandelen zijn vaak afwezig of wegens beroepsomstandigheden niet bereikbaar. Mevrouw Tremmery noteert dan uw vraag, en voor zover zij zelf het antwoord niet kent (veelal worden dezelfde vragen gesteld), zal zij ze op een gepast ogenblik overmaken aan de bevoegde persoon. U kunt dan mondeling het antwoord van haar vernemen. Is de problematiek ingewikkeld dan wordt u binnen de best mogelijke termijn schriftelijk geantwoord of wordt u opgebeld voor aanvullende inlichtingen. Zij wordt op dat vlak bijgestaan door mevrouw Martine Fadeux, mevrouw Anne Planckaert en mevrouw Cathérine Van Leuven.

Medewerkers