Beslagrecht

Wanneer een  schuldenaar niet vrijwillig zijn verbintenissen nakomt, kan hij daartoe door zijn schuldeiser gedwongen worden. In een rechtstaat mag een schuldeiser echter niet op eigen gezag zijn aanspraken realiseren. Hij mag uitsluitend zijn toevlucht nemen tot de machtsmiddelen die door de overheid worden ter beschikking gesteld.

Inhoud

Rechtstakken