Handelsrecht

Het Wetboek van Koophandel omschrijft wie handelaar is. Binnen de handelsrelaties staat het vlot handelsverkeer centraal.

De factuur is een bijzonder en veel gebruikt bewijsmiddel binnen dergelijke relaties. De factuur is de geschreven bevestiging van een bestaande schuldvordering en vermeldt de factuurvoorwaarden. Dit zijn de ‘kleine lettertjes’ die minstens even belangrijk zijn als de vordering zelf. Een niet verschuldigde factuur of een factuurvoorwaarde waar u niet mee akkoord gaat dient tijdig geprotesteerd te worden.

Het is van belang om uw bestaande vorderingen tijdig te bevestigen en geen jaren te wachten met te factureren. Dit bemoeilijkt enkel de invordering van uw tegoeden.

Indien een handelaar tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien hij op korte termijn zal moeten ophouden te betalen, kan hij een gerechtelijk akkoord toegestaan krijgen indien zijn financiële toestand kan gesaneerd worden. 

Indien de situatie zo ver gevorderd is dat de onderneming niet meer gered kan worden doordat de handelaar op duurzame wijze zijn schuldeisers niet meer kan betalen en tevens geen krediet meer kan bekomen, dient het faillissement van de onderneming te worden uitgesproken.

Hoewel de handel in principe vrij is, dient een handelaar toch rekening te houden met een aantal beperkingen op het vlak van consumentenbescherming en eerlijke handelspraktijken. De meeste relevante bepalingen zijn terug te vinden in de Wet op de Handelspraktijken.

Inhoud

Rechtstakken