Verzekeringsrecht 

Verzekeringen waarborgen de schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien wanneer een onzekere gebeurtenis waarvan het mogelijk bestaan in de verzekering voorzien, zich voordoet.  Deze tekst geeft een overzicht van de soorten verzekeringen die er bestaan en waarop men moet letten als een verzekeringscontract wordt gesloten of wanneer er op een verzekeringscontract beroep moet gedaan worden.

Rechtstakken