Wijziging in de onderhoudsbijdrage en/of de verblijfsregeling

Wijziging van de onderhoudsbijdrage

Bij een echtscheiding of bij het uit elkaar gaan van partijen kan de rechter een uitkering en/of een onderhoudsbijdrage voor kinderen bepalen. Na verloop van tijd kunnen de omstandigheden wijzigen waardoor de toegekende bedragen niet meer billijk lijken. De rechter kan in welbepaalde gevallen de onderhoudsuitkeringen wijzigen.

  • De rechter kende in het kader van scheiding een uitkering toe. Kan dit gewijzigd worden?
  • Kan een uitkering bepaald in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming gewijzigd worden?
  • Kan de bijdrage voor kinderen gewijzigd worden?

Wijziging van de verblijfsregeling

Als ouders uit elkaar gaan wordt, naast een eventuele onderhoudsbijdrage, ook een verblijfsregeling voor de kinderen overeengekomen of door de rechter opgelegd. Ook hier kan een wijziging zich opdringen.

  • Wanneer kan een wijziging van de verblijfsregeling gevraagd worden?
  • Wat moet er gebeuren om de verblijfsregelint te wijzigen?
Rechtstakken