Jacques Tremmerytremmery-032.jpg

Jacques Tremmery is de oprichter van het kantoor in een lange familiale traditie. Zijn vader en overgrootvader waren reeds advocaat (zie historiek van het kantoor).

Mr. Jacques Tremmery is meestal hoofdtitularis van een bundel wat inhoudt dat het team dat hem bijstaat steeds overleg pleegt over alle tactische beslissingen en, buiten overmacht om, ook alle initiatieven aan hem ter goedkeuring voorlegt. Zijn dochter zet de traditie verder en vormt de volgende generatie.

Algemeen

Studies

 • Grieks-Latijn in het Sint-Aloysiuscollege te Menen
 • Kandidaat in de rechten KUL
 • Doctor in de rechten (eerste laureaat RUG 1964)
 • Licentiaat in het notariaat

Bijzondere specialisatie

Andere functies

 • Plaatsvervangend Ere-Vrederechter te Menen
 • Lid van de Commissie 'Humanisering van het personen en familierecht' en de Commissie 'Echtscheidingsrecht'
 • Herhaaldelijk opgeroepen om advies te geven aan de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het tot stand komen van de nieuwe wet over de objectivering van het onderhoudsgeld voor kinderen. Zie o.a.
  - evocatieprocedure Belgische Senaat, zitting van 27 juli 2009 'In Wallonië werd vooral de methode Renard gevolgd, in Vlaanderen de methode Tremmery en deze van de Gezinsbond'
  - wetgevingsstuk nr. 4-1357/3 Advies van de Hoge Raad van Justitie dat verwijst naar 'de methode Tremmery'

Talen

 • Nederlands
 • Frans

Publicaties

Medewerkers