Adoptie

De adoptie is een instelling waarbij tussen twee personen een juridische band min of meer gecreëerd wordt die, naargelang het soort adoptie, dezelfde rechtsgevolgen met zich meebrengen als de gewone afstammingsband.

Binnen het kader van de adoptie bestaat enerzijds de volle adoptie en anderzijds de gewone adoptie. De voorwaarden en gevolgen van deze adopties zijn heel verschillend. Bij een volle adoptie wordt het kind zogenaamd uit zijn oorspronkelijke familie genomen om te worden opgenomen in zijn nieuwe familie. Bij een gewone adoptie blijft het kind familie van de beiden.

Daarenboven zijn er nog andere criteria indien u een buitenlandse adoptie zou overwegen.

In deze uiteenzetting wordt de procedure kort uit de doeken gedaan. U kan ons altijd consulteren voor de verdere details en uitleg.

Inhoud

Rechtstakken