Sociaal recht, arbeidsrecht, sociale zekerheid

Het sociaal recht bestaat uit twee delen:

Het arbeidsrecht is het recht dat van toepassing is op de mensen die een tewerkstelling hebben.  Het sociaal zekerheidsrecht is het recht dat van toepassing is op de mensen die om een of andere reden hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk, hetzij tijdelijk uit het arbeidsproces uitgesloten zijn.
 
Juridisch gezien gaat het bij arbeidsrecht om alle bepalingen en gevolgen van de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, namelijk de arbeidsovereenkomst. Bij het sociaal zekerheidsrecht gaat het om de verhouding tussen de uitkeringsgerechtigde en de overheid.

Rechtstakken