Verkeerswetgeving

Het verkeersreglement bestaat uit een geheel van regels die het verkeer organiseren en die bij gebrek aan naleving ervan sancties opleggen.  Deze bespreking beperkt zich tot de sancties bij het niet naleven van de verkeersregels.    De verkeersregels worden geacht gekend te zijn.  Het niet naleven ervan leidt vaak tot onverwachte gevolgen.  U vindt ze hier omschreven.

Het verkeersrecht krijgt van de wetgever steeds meer aandacht.  De bedoeling is hierbij om het aantal ongevallen te reduceren en het verkeer vlot te laten verlopen.  Daarom werd gekozen voor een grotere pakkans van de overtreders en een strengere bestraffing van de overtredingen zodat van de nieuwe wetgeving een afradend effect uitgaat.

Rechtstakken