Onroerend goed en samenwoonst 

Jacques TREMMERY en Jan DROOGNE

Inhoudsopgave:

 • Inleiding op het samenwonen
 • Soorten samenwonenden
  • Feitelijk samenwonenden
  • Wettelijk samenwonenden
  • Andere wettelijke regelingen op de samenwoonst
 • Noodzaak van aanvullende oplossingen
 • Einde van de samenwoonst door overlijden
  • Testament
  • Bedingen van aanwas en tontine
  • Besluit
 • Einde van de samenwoonst door scheiding
 • Besluit
Publicaties