Revindicatieprocedure indien ten onrechte beslag op uw goederen wordt gelegd

Diegene die eigenaar is op het ogenblik van het beslag en geen schuldenaar is van de beslagrechter kan zich tegen het gelegde beslag op de goederen die zijn/haar eigendom zijn verzetten. Zulks dient te gebeuren bij dagvaarding in revindicatie.

Deze procedure dient derhalve gevoerd en bekostigd te worden dor diegene die beweert eigenaar te zijn van de in beslag genomen goederen zonder dat hij of zij schuldenaar is van de beslaglegger.

Samen met dit dagvaardingsexploot dienen alle bewijsstukken van eigendom zoals bijvoorbeeld facturen of andere bewijzen van verkrijging van de in beslag genomen goederen te worden voorgebracht.

Rechtstakken