Schuldenaar: Wat te doen wanneer u betalingsmoeilijkheden heeft?

Minnelijk betalingsplan

Vanaf het ogenblik dat u vaststelt dat u moeilijkheden heeft om een bepaalde onbetwiste schuld te voldoen, neemt u best zelf zo snel mogelijk contact op met uw schuldeiser teneinde een minnelijk betalingsplan overeen te komen. U doet dit alles best schriftelijk zodat u, indien dat nodig zou blijken, het bewijs kan voorleggen dat een minnelijk betalingsplan was overeengekomen.

Wacht de aanmaningsbrieven en dagvaarding niet af, dit leidt enkel en alleen tot bijkomende kosten.

Betalingsfaciliteiten vragen voor de rechtbank

Wanneer u toch reeds voor de rechtbank gedagvaard werd teneinde u te horen veroordelen tot betaling van uw schuld kunt u de rechter verzoeken u betalingsfaciliteiten toe te kennen.

Collectieve schuldenregeling

Wanneer de schulden echter zo omvangrijk zijn dat zij zelfs met betalingsfaciliteiten onmogelijk kunnen worden betaald, dan kan de schuldeiser een verzoek indienen bij de voorzitter van de Arbeidsrechtbank van zijn woonplaats om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling.

Dit staat echter enkel open voor niet-handelaren. Handelaren vallen immers onder de toepassing van het gerechtelijk akkoord en het faillissement.

Rechtstakken